Cty CP sứ Đông Hải

mua ban ten mien dep
Tên doanh nghiệp: Cty CP sứ Đông Hải
Địa chỉ: Đông Cơ Sub-hamlet, Đông Cơ Hamlet, Tiền Hải Dist.
Điện thoại: 36-2245890
Ngành nghề kinh doanh: sứ cách điện và sứ kỹ thuật điện , sx & kd
in decal tem nhãn sản phẩm, mỹ phẩm giá tốt chất lượng cao